Qigong

Tradisjonell kinesisk medisin

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) gjør det mulig å behandle sykdommer i samsvar med et helhetssyn på mennesket. De fire hovedgrenene er medisinsk Qigong, akupunktur, urtemedisin og tuina – kinesisk massasje.

Medisinsk Qigong

Qigong er en urgammel kinesisk treningsmetode for å forebygge og behandle sykdommer. Harmoniske bevegelser aktiviserer energisirkulasjonen i kroppen og gir indre ro og balanse. Virker som akupunktur på hele kroppen, men uten nåler.

Grand Master Fan Xiulan

Biyun – Den helsebevarende metoden.

Fan Xiulan lærte seg allerede som barn Qigongens hemmeligheter av sin farmor. Hun er lege innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og har spesialisert seg på medisinsk Qigong. For snart 20 år siden utviklet hun Biyun – Den helsebevarende metoden. Det viste seg raskt at hun hadde skapt et system som passer gammel så vel som ung og som er virksom mot både kroniske og akutte plager.

I boken Qigong etter Biyunmetoden beskriver hun hvordan man kan motvirke sykdom og styrke allmenntilstanden. Medisinsk qigong er basert på handling i samspill med naturen. Gjennom naturlige bevegelser, naturlig fokusering av konsentrasjon og naturlig pust tilføres vi positiv livskraft.