Blomstermedisin

Dr. Bachs Blomstermedisin

Dr. Bachs blomstermedisin består av 38 forskjellige blomsteressenser fremstilt av ulike blomster, busker og trær, og som ble oppdaget av den engelske legen Edward Bach (1886-1936).

Dr. Bach hadde en karriere bak seg som sykehuslege, bakteriolog, homøopatisk lege og allmennpraktiker da han i 1930 sa fra seg alt og viet sine siste år til å utvikle det han betegnet som en ny tilnærming til helbredelse.

Han så på sykdom og plager som et tegn på at det var ubalanse mellom menneskets innerste natur og den ytre personlighet. Han så ikke på sykdom som kun et problem som måtte fjernes, men også som en mulighet for personen til å våkne opp, til å endre sin livsstil, og til å forstå mer av seg selv og sitt forhold til andre mennesker.

Dr. Bach hadde gjennom mange år delt sine pasienter inn i grunntyper, og lette etter terapeutiske impulser som kunne svare til disse grunntypene. Med en uvanlig utviklet sensitivitet fant han frem til 38 remedier fra blomster og trær som svarte til de vanligste sykdomsfremkallende sinnstilstandene.

Han fant ut at hver av de 38 blomsteressensene hadde en spesiell funksjon som hjelp til menneskets indre og ytre helbredelse. Blomsteressensene kunne slik hjelpe mennesker i å finne sin livsoppgave, følge sin indre veiledning, og gjøre det som er viktig og riktig i forhold til seg selv og andre.

Dr. Audun Myskja har siden 1978 behandlet et stort antall pasienter ved hjelp av b.la. blomstermedisin, og remediene har vist seg spesielt virksomme for mennesker med psykiske plager.

Blomsteressensene

De 38 blomsteressensene kan ha en positiv virkning på både mennesker og dyr, og kan brukes til hjelp mot følelsesmessige ubalanser som for eksempel sjokk, manglende selvtillit, frykt, sjalusi, sinne og bitterhet.

Agrimony – indre pine bak en jovial maske
Aspen – frykt for det ukjente
Beech – intoleranse
Centaury – manglende evne til å si nei
Cerato – manglende tillit til egne valg og vurderinger
Cherry Plum – frykt for å bli gal eller å miste kontrollen
Chestnut Bud – manglende evne til å lære av feilgrep og av erfaringer
Chicory – egoistisk kjærlighet, binder andre til seg
Clematis – drømmer om framtiden, flukt fra ansvar i nuet
Crab Apple – det rensende remediet, følelse av urenhet
Elm – overveldet av ansvar, tynget av plikt
Gentian – mister motet etter tilbakeslag, skuffelse
Gorse – håpløshet, har mistet tro på bedring
Heather – selvsentrert, snakkesalig
Holly – hat, misunnelse og sjalusi
Honeysuckle – lever i fortiden
Hornbeam – utsetter gjøremål, mental tretthet ved tanken på å måtte gå i gang
Impatiens – utålmodighet, irritabilitet
Larch – manglende tillit, dårlig selvbilde
Mimulus – frykt for kjente ting
Mustard – svart depresjon uten kjent årsak
Oak – den trofaste ankermannen som ikke kjenner egne grenser
Olive – total utmattelse på alle plan
Pine – skyldfølelse
Red Chestnut – frykt og bekymring for andre
Rock Rose – panikkangst, akutt frykt, tap av kontroll
Rock Water – idealisme, selvundertrykkelse og rigide rammer
Scleranthus – vakling mellom forskjellige alternativer og muligheter
Star of Bethlehem – sjokk, stillstand
Sweet Chestnut – fortvilelse, drevet til yttergrensene av det en makter
Vervain – intensitet, entusiasme
Vine – dominans, utøving av makt og autoritet, undertrykker andre
Walnut – påvirkelighet, beskyttelse for egen vilje og retning
Water Violet – stolthet, opphøyet ensomhet, tilstivning

Kilde: Blomstermedisin til vekst og helbredelse av Dr. Audun Myskja.