Refleksologi

Refleksologi blir gjerne kalt for vestens akupunktur. Ved å stimulere forskjellige soner får man kroppen til å sette i gang reparasjonsprosesser. Refleksologiens røtter kan spores tilbake til mange ulike kulturer, men den største utviklingen har skjedd i de nordiske landene de siste 40 årene, spesielt på grunn av Karl Axel Lind sin kartlegging av soner over hele kroppen.

Karl Axel Lind (1946-2012) fra Sverige utdannet seg til elektroingeniør i 1972. Han var interessert i alternativ medisin og ble kjent med soneterapi i 1976. Etter oppmuntring av sin lærer søkte han mer kunnskap og videreutviklet metoden. I 1986 startet Karl Axel Lind sin egen skole Kairon: Karl Axel Institutt for Refleksologi og Naturmedisin.

Den nordiske refleksologien er i hovedsak bygget opp gjennom Karl Axel Linds tanker og teorier. Disse teorier og kurshefter har bare blitt gitt ut til elever som har studert ved Kairon.

Menneskekroppen har den fascinerende egenskapen at den lager modeller av seg selv – på seg selv. Det er denne egenskapen som er blitt brukt i blant annet fotsoneterapi og øreakupunktur, som benytter hver sin kroppsmodell. Kroppen lager mange flere slike modeller, og refleksologi er læren om hvordan disse modellene brukes til terapeutisk formål. Modellene, som kalles projeksjoner, blir manipulert med forskjellige masserende teknikker for å stimulere kroppens selvhelbredende evner.

Den eksterne aktiviseringen av reflekser skjer gjennom trykk, massasje, berøring med hender eller sonestaver. Dette kan sammenlignes med å slå et nummer til en del av hjernen, et organ eller ledd i kroppen. Nervesignalene transporteres via nervesystemet og kommuniserer med mål- eller problemområdet som responderer.

Fra naturens side trenger ikke dette naturlige healingsystemet ekstern hjelp. Siden de fleste lever et liv hvor følelser og egne behov i stor grad må nedprioriteres til fordel for daglige gjøremål, stopper energien etter hvert opp og fysiske og psykiske symptomer melder seg.

Refleksologer har gode resultater ved behandling av bl.a. immunforsvar, skjelett og muskulære spenninger. Ved å stimulere punkter (reflekser) på kroppen kan refleksologen påvirke blodsirkulasjon, nerve‐ og hormonsystem.

Les mer: www.kairon.se